13/7/2022 Đào Duy Hưng thân tặng tiến sĩ Hoàng Giang

scroll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐẸP THAY ĐIỆN GIÓ SUNPRO

Hôm nay về lại quê hương

Trời xanh mây trắng công trường rộn vang

Trụ tua-bin mọc thành hàng

Giang tay đón gió nhẹ nhàng hôn mây

Biển xanh gió lộng trăng đầy

Buồm căng buông lưới bủa vây cá đàn

Sun Pro tình nghĩa chứa chan

Gọi làn gió đến xua tan đói nghèo

Bình Đại dịch vụ phát theo

Kích cầu kinh tế mái chèo vươn khơi

Bến Tre đẹp lắm ai ơi 

Rừng dừa xanh biếc gọi người đầu tư

Hoàng Giang tiến sĩ thật cừ

Thuyền chèo bể khổ mà như thanh bình

Vượt bao gian khó một mình

Quyết tâm xây dựng nên hình điện xanh

Tiến độ gấp rút đẩy nhanh

Hành quân thần tốc công anh công thầy 

Trụ tua-bin cánh vờn mây

Hòa cùng dòng điện một ngày không xa

Tuyến đường dây thúc giục ta

Anh em tăng tốc một đà cho xong

Hành lang tuyến sẽ hợp long

Quyết tâm đóng điện ngay trong tháng mười

Anh em dự án cười tươi

Khui sâm banh đỏ tuyệt vời mừng công

Thới Thuận 13/7/2022

Thân tặng tiến sĩ Hoàng Giang

Đào Duy Hưng