Các đoạn phim về Pacifico Việt Nam

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VTC1 - Chính thức khai thác nhà máy điện mặt trời Mũi Né

Truyền Hình Nhân Dân - Khánh thành Nhà máy điện mặt trời Mũi Né

HTV9 – Thành công đưa nhà máy Mũi Né vào hoạt động

TVC - Quá trình thực hiện nhà máy ĐMT MN

TVC – Nhà máy ĐMT MN với cộng đồng

TVC - Lễ khởi công nhà máy điện mặt trời Mũi Né

TVC - Lễ khởi công nhà máy điện mặt trời Mũi Né

Giới thiệu về Pacifico Energy Việt Nam