Card image

11 Tháng Mười Một, 2022

Thơ: Cảm Ơn Phùng Hoạt Bình – Quản lý nhà máy điện mặt trời Mũi Né ngày 14/10/2019

Cảm ơn

 

Tác giả Phùng Hoạt Bình – Quản lý và phát triển dự án 
Phan Thiết ngày 14/10/2019