Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu làm việc tại Bến Tre

scroll