Card image

5 Tháng Tám, 2022

Dự án điện gió Sunpro tích cực thực hiện an sinh xã hội

[THBT] – Với mong muốn đầu tư phát triển lâu dài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, gần 2 năm qua, bên cạnh những nỗ lực vượt qua khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 để triển khai xây dựng dự án, công ty TNHH Điện gió Sunpro – Bến Tre số 8 còn tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, đặc biệt tại 5 xã nơi dự án đi qua là Bình Thới, Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, Thạnh Phước, Thới Thuận, Huyện Bình Đại.