Card image

Banshu

Đơn vị thu mua điện
Kansai Electric Power Transmission and Distribution Co., Ltd.
Quy mô sản xuất điện
76.8 MWdc
Vị trí
Ako-gun and Sayo-gun, Hyogo-ken
Tổng thầu EPC
Sharp Energy Solutions Co., Ltd.
Ngày cấp phép
18/3/2019
Khởi công xây dựng
12/2020
Ngày vận hành thương mại
1/2023 (Dự kiến)
Trạng thái
Đang xây dựng