Card image

Mui Ne

Đơn vị thu mua điện
Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN
Quy mô sản xuất điện
40.0 MWdc
Vị trí
Phường Mũi Né, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Tổng Thầu EPC
TTCL Việt Nam
Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch
Ngày 22 tháng 11 năm 2017
Quyết định chủ trương đầu tư tỉnh Bình Thuận
Ngày 14 tháng 5 năm 2018
Giấy phép hoạt động điện lực do Cục điều tiết - Bộ Công Thương cấp
Ngày 24 tháng 5 năm 2019
Vận hành thương mại
Ngày 4 tháng 6 năm 2019

Đơn vị thu mua điện

Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN

Quy mô sản xuất điện

40.0 MWdc

Vị trí

Phường Mũi Né, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Tổng Thầu EPC

TTCL Việt Nam

Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch

Ngày 22 tháng 11 năm 2017

Quyết định chủ trương đầu tư tỉnh Bình Thuận

Ngày 14 tháng 5 năm 2018

Giấy phép hoạt động điện lực do Cục điều tiết - Bộ Công Thương cấp

Ngày 24 tháng 5 năm 2019

Vận hành thương mại

Ngày 4 tháng 6 năm 2019