Card image

Hosoe

Đơn vị thu mua điện
Kyushu Electric Power Company
Quy mô sản xuất điện
96.2 MWdc
Vị trí
Miyazaki-shi, Miyazaki-ken
Tổng thầu EPC
Toyo Engineering Corp.
Tài chính
MUFG Bank, Ltd.
Other Syndicate Banks
Ngày cấp phép
25/1/2013
Khởi công xây dựng
3/2015
Ngày vận hành thương mại
19/2/2018
Trạng thái
Đang vận hành
Currently the fourth largest operating plant in Japan requiring the movement of an incredible 5.6 million cubic meters of earth, Hosoe took almost three years to construct.