Hội nghị thường niên Hiệp hội Điện gió và Mặt trời tỉnh Bình Thuận

scroll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày 20/5/2022, Hiệp hội Điện gió và Mặt trời tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Thường Niên tại khách sạn Bình Mình, thành phố Phan Thiết.

Xem chi tiết : Tại dây