Hội Nghị Quốc Tế Về Điện Mặt Trời Và Điện Gió Tại Việt Nam Ngày 6-11-2019

scroll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trong Hội Nghị Quốc Tế về Điện Mặt Trời và Điện Gió tại Việt Nam ngày 6/11/2019 tại khách sạn Novotel thành phố Hồ Chí MInh.

Tiến sĩ Hoàng Giang, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Pacifico Energy Việt Nam được mời làm diễn giả phần phát triển dự án Điện Mặt Trời quy mô lớn ở Việt Nam.