Nhân dịp kỉ niệm 3 năm ngày vận hành thương mại nhà máy điện mặt trời Mũi Né

scroll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhân dịp kỉ niệm 3 năm ngày vận hành thương mại nhà máy điện mặt trời Mũi Né 4-6-2019/4-6-2022, mời các bạn xem video YouTube của tổng thầu EPC làm về quá trình xây dựng dự án DMT Mũi Né, từ đó chúng ta có niềm tin sẽ thành công trong việc xây dựng nhà máy điện gió Sunpro Bến Tre trong năm 2022 này.
In the anniversary of 3 year CoD of Mui Ne solar power plant June 4th 2019-June 4th 2022, please spend minutes to watch again the video clip made by the EPC contractor about the construction of the plant, from that we will have the believe of our success in building the Sunpro Bến Tre wind farm in this year 2022.