Dự án Hồng Phong Mũi Né ( Mũi Né mở rộng )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dự án Mũi Né mở rộng
Hồng Phong Mũi Né 62 MWp

Hồng Phong Mũi Né 62 MWp (nằm trên xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận) Công ty Cổ phần Hồng Phong Mũi Né đầu tư dự án Mũi Né Mở Rộng và hiện nay có 62 ha đất.