[Tập 19 | NĂNG LƯỢNG XANH] – Điện gió ngoài khơi

scroll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày 11/10/2021, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – HTV9 phát sóng trực tiếp Tập 19 của chương trình Năng lượng xanh, trò chuyện cùng Tiến sĩ Hoàng Giang – Chủ tịch – TGĐ Công Ty TNHH MTV PE Việt Nam – Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Năng Lượng Sạch Việt Nam về chủ đề Điện gió ngoài khơi.