THBT – ĐIỆN GIÓ SUNPRO GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KT-XH TỈNH BẾN TRE

scroll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đài Truyền hình Bến Tre ngày 13/01/2022 đưa phóng sự về Dự án Điện gió Sunpro, đề cao những đóng góp của Dự án đối với công cuộc phát triện Kinh tế và Xã hội của Tỉnh Bến Tre.