Tuyển dụng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giám đốc dự án/Quản lý dự án cao cấp

 • Tốt nghiệp đại học/cao học ở nước ngoài, ngành Kỹ thuật.
 • Có kinh nghiệm làm tư vấn/thiết kế dự án điện hoặc công việc tương tự.
 • Nắm vững qui trình thủ tục ngành điện Việt Nam.
 • Có kỹ năng lãnh đạo và thuyết trình tốt.
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc ở công ty nước ngoài.

Trưởng phòng Đầu tư và Quản lý Hợp đồng

 • Đã học ở nước ngoài, chuyên ngành Tài chính Kế toán (ưu tiên thêm ngành Luật).
 • Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm làm việc cho công ty nước ngoài.
 • Thành thạo trong việc quản lý đầu tư và thương thảo/thực hiện hợp đồng, hiểu rõ các thủ tục pháp lý.
 • Kỹ năng báo cáo tốt.

Kỹ Sư Điện

 • Kỹ sư tốt nghiệp ngành điện chính qui có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm.
 • Có kiến thức về năng lượng tái tạo, tiếng Anh tốt,
 • Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế và giám sát công trình điện công nghiệp, sẵn sàng đi công tác tỉnh.

 

Vui lòng gửi CV của bạn đến địa chỉ email: info@pacificoenergy.vn