Các đoạn phim về Pacifico Việt Nam/ Video Gallery

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cộng đồng năng lượng tái tạo Việt Nam tham quan và học hỏi kinh nghiệm Nhà máy điện mặt trời Mũi Né

Giới thiệu về Pacifico Energy Việt Nam

Khởi công nhà máy điện mặt trời Mũi Né

TVC - Lễ khởi công nhà máy điện mặt trời Mũi Né

TVC – Nhà máy ĐMT MN với cộng đồng

TVC - Quá trình thực hiện nhà máy ĐMT MN

HTV9 – Thành công đưa nhà máy Mũi Né vào hoạt động

Truyền Hình Nhân Dân - Khánh thành Nhà máy điện mặt trời Mũi Né

VTC1 - Chính thức khai thác nhà máy điện mặt trời Mũi Né