Card image

21 Tháng Năm, 2022

Đài báo địa phương phỏng vấn Tiến sĩ Hoàng Giang

Đài báo Trung ương địa phương phỏng vấn Tiến sĩ Hoàng Giang, Tổng Giám Đốc Điện gió Sunpro về xu hướng chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam.

Image

Thông tin chi tiết tại

https://vitv.vn/tin-video/28-04-2022/ban-tin-hop-tin-viet-nam-18h-phat-song-1800-28-04-2022/304970?t=803

https://vitv.vn/tin-video/19-05-2022/ban-tin-hop-tin-viet-nam-18h-phat-song-1800-19-05-2022/305239?t=699