Card image

Kumenan

Đơn vị thu mua điện
Chugoku Electric Power Company
Quy mô sản xuất điện
32.3 MWdc
Vị trí
Kumenan-cho, Okayama-ken
Tổng thầu EPC
Toyo Engineering Corp.
Tài chính
MUFG Bank, Ltd.
The Chugoku Bank, Ltd.
Ngày cấp phép
November 19, 2012
Khởi công xây dựng
June 2014
Ngày vận hành thương mại
March 4, 2016
Trạng thái
Đang vận hành