Card image

Hong Phong Mui Ne

Đơn vị thu mua điện
EVN (Vietnam Electricity)
Quy mô sản xuất điện
75 MWdc
Vị trí
Hong Phong, Binh Thuan
Tổng thầu EPC
TBA
Khởi công xây dựng
TBA
Trạng thái
In Development