Card image

Sano

Đơn vị thu mua điện
TEPCO Energy Partner, Inc.
Quy mô sản xuất điện
53.9 MWdc
Vị trí
Sano-shi, Tochigi-ken
Tổng thầu EPC
Juwi Shizen Energy Inc.
Tài chính
Sumitomo Mitsui Trust Bank
Other Syndicate Banks
Ngày cấp phép
30/5/2015
Khởi công xây dựng
10/2020
Ngày vận hành thương mại
9/5/2022
Trạng thái
Đang vận hành