Card image

9 Tháng Tư, 2020

Nhận Bằng Khen Từ Chủ Tịch Tỉnh Bình Thuận và Cập Nhật Logo Nhà Máy Điện Mặt Trời Mũi Né

Nhà máy Điện Mặt Trời Mũi Né vinh dự nhận bằng khen từ chủ tịch tỉnh Bình Thuận về nhiều đóng góp tích cực trong lĩnh vực ngành công thương, góp phần phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bình Thuận năm 2019.

Nhà máy Điện Mặt Trời Mũi Né cũng trân trọng giới thiệu logo mới