Projects

scroll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project

 

Status

Technology

MW

Country

Location

 

Dự án Điện gió Sunpro

Status - -
Technology - -
MW - -
Country - -
Location - -

 

Các thông tin chính của Nhà Máy

 
STT Danh mục  Nội dung – Số lượng
1 Công suất 40 MWp
2 Trạm Inverter 13 trạm
3 Pin mặt trời – Mono Perc 365W 109.590 tấm
4 Trạm 110 KV 2 máy biến áp 25 MVA
5 Diện tích đất  38.5 ha
6 Cổ đông chiến lược Dragon Capital – 50% CP
7 Ngân hàng tài trợ OCB – 70% vốn
Nhà máy ĐMT Mũi Né vinh dự được đón tiếp hai PCT UBND tỉnh Bình Thuận Ông Nguyễn Đức Hoà và Ông Lê Tuấn Phong, Đại sứ Vương quốc Anh tại VN Ông Gareth Ward và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP HCM Bà Marry Tarnowka, Cục trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ phía Nam Ông Ngô Anh Thư, Trung tướng Bộ Công an Ông Ksor Nham, Thiếu tướng Phó Tư lệnh Cảnh vệ Ông Lê Huy Động, Thành viên Hội đồng EVN ông Phạm Mạnh Thắng, TGĐ TCTy Điện lực miền Nam ông Nguyễn Phước Đức,… đã đến thăm và làm việc tại nhà máy điện mặt trời Mũi Né.

Các văn bản pháp lý của Dự án Mũi Né

 
STT Nội dung  Nơi cấp – Ngày cấp
1 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh,bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 (Bổ sung nhà máy Điện mặt trời Mũi Né) – CV số 3331/TTr-UBND UBND tỉnh Bình thuận  ngày 28/08/2017
2 Phê Duyệt bổ sung Dự án nhà máy điện mặt trời Mũi Né vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 – CV số 4373/QĐ-BCT Bộ Công thương  ngày 22/11/2017
3 Triển khai thực hiện 04 dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận (HL-3;HL-6;HÀM KIỆM; MŨI NÉ) – CV số 2633/VPCP-CN Văn phòng Chính Phủ  ngày 23/03/2018
4 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy điện mặt trời Mũi Né – CV số 949/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Thuận  ngày 13/04/2018.
5 Quyết định điều chỉnh Chủ Trương Đầu tư số 1201/QĐ-UBND ngày 14/05/2018, Chấp thuận nhà Đầu tư C.ty CP Đức Thành Mũi Né – CV số 1450/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Thuận  ngày 11/06/2018
6 Giấy Phép Đầu Tư số 4083777032 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư T.Bình Thuận  ngày 16/06/2018
7 Thỏa thuận đấu nối giữa công ty Đức Thành Mũi Né và tổng Công ty Điện Lực Miền Nam – CV số 06/2018/EVN Tập đoàn điện lực Việt nam  ngày 26/06/2018
8 Giấy phép quy hoạch – CV số 2817/GPQH UBND tỉnh Bình Thuận  ngày 10/07/2018
9 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 25 năm thành 50 năm – CV số 2603/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Thuận  ngày 27/09/2018
10 Hợp đồng mua bán điện  Tập đoàn điện lưc Việt Nam Ngày 18/10/2018
11 Quyết định phê duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy – CV số 3677/TD-PCCC Phòng cảnh sát PCCC & CNCH ngày 19/10/2018
12 Thẩm định Thiết kế kỹ thuật  Cục Điện Lực và Năng Lượng Tái Tạo ngày 28/01/2019
13 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng  UBND tỉnh Bình Thuận ngày 08/04/2019
14 Ngày nhận giấy phép hoạt động điện lực Cục Điều Tiết Bộ Công Thương ngày 24/ 05/ 2019
15 Ngày vận hành thương mại  Công ty Mua Bán Điện  ngày 04/06/2019
 
View More Details
arrow
-
-
-
-
-
Arrow Arrow
Đơn vị thu mua điện

Quy mô sản xuất điện

Vị trí

Tổng Thầu EPC

Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch

Quyết định chủ trương đầu tư tỉnh Bình Thuận

Giấy phép hoạt động điện lực do Cục điều tiết - Bộ Công Thương cấp

Vận hành thương mại

 

Các thông tin chính của Nhà Máy

 
STT Danh mục  Nội dung – Số lượng
1 Công suất 40 MWp
2 Trạm Inverter 13 trạm
3 Pin mặt trời – Mono Perc 365W 109.590 tấm
4 Trạm 110 KV 2 máy biến áp 25 MVA
5 Diện tích đất  38.5 ha
6 Cổ đông chiến lược Dragon Capital – 50% CP
7 Ngân hàng tài trợ OCB – 70% vốn
Nhà máy ĐMT Mũi Né vinh dự được đón tiếp hai PCT UBND tỉnh Bình Thuận Ông Nguyễn Đức Hoà và Ông Lê Tuấn Phong, Đại sứ Vương quốc Anh tại VN Ông Gareth Ward và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP HCM Bà Marry Tarnowka, Cục trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ phía Nam Ông Ngô Anh Thư, Trung tướng Bộ Công an Ông Ksor Nham, Thiếu tướng Phó Tư lệnh Cảnh vệ Ông Lê Huy Động, Thành viên Hội đồng EVN ông Phạm Mạnh Thắng, TGĐ TCTy Điện lực miền Nam ông Nguyễn Phước Đức,… đã đến thăm và làm việc tại nhà máy điện mặt trời Mũi Né.

Các văn bản pháp lý của Dự án Mũi Né

 
STT Nội dung  Nơi cấp – Ngày cấp
1 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh,bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 (Bổ sung nhà máy Điện mặt trời Mũi Né) – CV số 3331/TTr-UBND UBND tỉnh Bình thuận  ngày 28/08/2017
2 Phê Duyệt bổ sung Dự án nhà máy điện mặt trời Mũi Né vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 – CV số 4373/QĐ-BCT Bộ Công thương  ngày 22/11/2017
3 Triển khai thực hiện 04 dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận (HL-3;HL-6;HÀM KIỆM; MŨI NÉ) – CV số 2633/VPCP-CN Văn phòng Chính Phủ  ngày 23/03/2018
4 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy điện mặt trời Mũi Né – CV số 949/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Thuận  ngày 13/04/2018.
5 Quyết định điều chỉnh Chủ Trương Đầu tư số 1201/QĐ-UBND ngày 14/05/2018, Chấp thuận nhà Đầu tư C.ty CP Đức Thành Mũi Né – CV số 1450/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Thuận  ngày 11/06/2018
6 Giấy Phép Đầu Tư số 4083777032 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư T.Bình Thuận  ngày 16/06/2018
7 Thỏa thuận đấu nối giữa công ty Đức Thành Mũi Né và tổng Công ty Điện Lực Miền Nam – CV số 06/2018/EVN Tập đoàn điện lực Việt nam  ngày 26/06/2018
8 Giấy phép quy hoạch – CV số 2817/GPQH UBND tỉnh Bình Thuận  ngày 10/07/2018
9 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 25 năm thành 50 năm – CV số 2603/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Thuận  ngày 27/09/2018
10 Hợp đồng mua bán điện  Tập đoàn điện lưc Việt Nam Ngày 18/10/2018
11 Quyết định phê duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy – CV số 3677/TD-PCCC Phòng cảnh sát PCCC & CNCH ngày 19/10/2018
12 Thẩm định Thiết kế kỹ thuật  Cục Điện Lực và Năng Lượng Tái Tạo ngày 28/01/2019
13 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng  UBND tỉnh Bình Thuận ngày 08/04/2019
14 Ngày nhận giấy phép hoạt động điện lực Cục Điều Tiết Bộ Công Thương ngày 24/ 05/ 2019
15 Ngày vận hành thương mại  Công ty Mua Bán Điện  ngày 04/06/2019
 

Nhà máy điện mặt trời Mũi Né

Status - Đang hoạt động
Technology - Điện mặt trời
MW - 40.0
Country - P. Mũi Né, TP. Phan Thiết
Location - Bình Thuận

Các thông tin chính của Nhà Máy

 

STT

Danh mục 

Nội dung – Số lượng

1

Công suất

40 MWp

2

Trạm Inverter

13 trạm

3

Pin mặt trời – Mono Perc 365W

109.590 tấm

4

Trạm 110 KV

2 máy biến áp 25 MVA

5

Diện tích đất 

38.5 ha

6

Cổ đông chiến lược

Dragon Capital – 50% CP

7

Ngân hàng tài trợ

OCB – 70% vốn

Nhà máy ĐMT Mũi Né vinh dự được đón tiếp hai PCT UBND tỉnh Bình Thuận Ông Nguyễn Đức Hoà và Ông Lê Tuấn Phong, Đại sứ Vương quốc Anh tại VN Ông Gareth Ward và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP HCM Bà Marry Tarnowka, Cục trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ phía Nam Ông Ngô Anh Thư, Trung tướng Bộ Công an Ông Ksor Nham, Thiếu tướng Phó Tư lệnh Cảnh vệ Ông Lê Huy Động, Thành viên Hội đồng EVN ông Phạm Mạnh Thắng, TGĐ TCTy Điện lực miền Nam ông Nguyễn Phước Đức,… đã đến thăm và làm việc tại nhà máy điện mặt trời Mũi Né.

Các văn bản pháp lý của Dự án Mũi Né

 

STT

Nội dung 

Nơi cấp – Ngày cấp

1

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh,bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 (Bổ sung nhà máy Điện mặt trời Mũi Né) – CV số 3331/TTr-UBND

UBND tỉnh Bình thuận 

ngày 28/08/2017

2

Phê Duyệt bổ sung Dự án nhà máy điện mặt trời Mũi Né vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 – CV số 4373/QĐ-BCT

Bộ Công thương 

ngày 22/11/2017

3

Triển khai thực hiện 04 dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận (HL-3;HL-6;HÀM KIỆM; MŨI NÉ) – CV số 2633/VPCP-CN

Văn phòng Chính Phủ 

ngày 23/03/2018

4

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy điện mặt trời Mũi Né – CV số 949/QĐ-UBND

UBND tỉnh Bình Thuận 

ngày 13/04/2018.

5

Quyết định điều chỉnh Chủ Trương Đầu tư số 1201/QĐ-UBND ngày 14/05/2018, Chấp thuận nhà Đầu tư C.ty CP Đức Thành Mũi Né – CV số 1450/QĐ-UBND

UBND tỉnh Bình Thuận 

ngày 11/06/2018

6

Giấy Phép Đầu Tư số 4083777032

Sở Kế Hoạch và Đầu Tư T.Bình Thuận 

ngày 16/06/2018

7

Thỏa thuận đấu nối giữa công ty Đức Thành Mũi Né và tổng Công ty Điện Lực Miền Nam – CV số 06/2018/EVN

Tập đoàn điện lực Việt nam 

ngày 26/06/2018

8

Giấy phép quy hoạch – CV số 2817/GPQH

UBND tỉnh Bình Thuận 

ngày 10/07/2018

9

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 25 năm thành 50 năm – CV số 2603/QĐ-UBND

UBND tỉnh Bình Thuận 

ngày 27/09/2018

10

Hợp đồng mua bán điện 

Tập đoàn điện lưc Việt Nam

Ngày 18/10/2018

11

Quyết định phê duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy – CV số 3677/TD-PCCC

Phòng cảnh sát PCCC & CNCH ngày 19/10/2018

12

Thẩm định Thiết kế kỹ thuật 

Cục Điện Lực và Năng Lượng Tái Tạo ngày 28/01/2019

13

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 

UBND tỉnh Bình Thuận

ngày 08/04/2019

14

Ngày nhận giấy phép hoạt động điện lực

Cục Điều Tiết Bộ Công Thương

ngày 24/ 05/ 2019

15

Ngày vận hành thương mại 

Công ty Mua Bán Điện 

ngày 04/06/2019

 

View More Details
arrow
Đang hoạt động
Điện mặt trời
40.0
P. Mũi Né, TP. Phan Thiết
Bình Thuận
Arrow Arrow
Đơn vị thu mua điện

Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN

Quy mô sản xuất điện

40.0 MWdc

Vị trí

Phường Mũi Né, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Tổng Thầu EPC

TTCL Việt Nam

Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch

Ngày 22 tháng 11 năm 2017

Quyết định chủ trương đầu tư tỉnh Bình Thuận

ngày 14 tháng 5 năm 2018

Giấy phép hoạt động điện lực do Cục điều tiết - Bộ Công Thương cấp

ngày 24 tháng 5 năm 2019

Vận hành thương mại

ngày 4 tháng 6 năm 2019

Các thông tin chính của Nhà Máy

 

STT

Danh mục 

Nội dung – Số lượng

1

Công suất

40 MWp

2

Trạm Inverter

13 trạm

3

Pin mặt trời – Mono Perc 365W

109.590 tấm

4

Trạm 110 KV

2 máy biến áp 25 MVA

5

Diện tích đất 

38.5 ha

6

Cổ đông chiến lược

Dragon Capital – 50% CP

7

Ngân hàng tài trợ

OCB – 70% vốn

Nhà máy ĐMT Mũi Né vinh dự được đón tiếp hai PCT UBND tỉnh Bình Thuận Ông Nguyễn Đức Hoà và Ông Lê Tuấn Phong, Đại sứ Vương quốc Anh tại VN Ông Gareth Ward và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP HCM Bà Marry Tarnowka, Cục trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ phía Nam Ông Ngô Anh Thư, Trung tướng Bộ Công an Ông Ksor Nham, Thiếu tướng Phó Tư lệnh Cảnh vệ Ông Lê Huy Động, Thành viên Hội đồng EVN ông Phạm Mạnh Thắng, TGĐ TCTy Điện lực miền Nam ông Nguyễn Phước Đức,… đã đến thăm và làm việc tại nhà máy điện mặt trời Mũi Né.

Các văn bản pháp lý của Dự án Mũi Né

 

STT

Nội dung 

Nơi cấp – Ngày cấp

1

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh,bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 (Bổ sung nhà máy Điện mặt trời Mũi Né) – CV số 3331/TTr-UBND

UBND tỉnh Bình thuận 

ngày 28/08/2017

2

Phê Duyệt bổ sung Dự án nhà máy điện mặt trời Mũi Né vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 – CV số 4373/QĐ-BCT

Bộ Công thương 

ngày 22/11/2017

3

Triển khai thực hiện 04 dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận (HL-3;HL-6;HÀM KIỆM; MŨI NÉ) – CV số 2633/VPCP-CN

Văn phòng Chính Phủ 

ngày 23/03/2018

4

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy điện mặt trời Mũi Né – CV số 949/QĐ-UBND

UBND tỉnh Bình Thuận 

ngày 13/04/2018.

5

Quyết định điều chỉnh Chủ Trương Đầu tư số 1201/QĐ-UBND ngày 14/05/2018, Chấp thuận nhà Đầu tư C.ty CP Đức Thành Mũi Né – CV số 1450/QĐ-UBND

UBND tỉnh Bình Thuận 

ngày 11/06/2018

6

Giấy Phép Đầu Tư số 4083777032

Sở Kế Hoạch và Đầu Tư T.Bình Thuận 

ngày 16/06/2018

7

Thỏa thuận đấu nối giữa công ty Đức Thành Mũi Né và tổng Công ty Điện Lực Miền Nam – CV số 06/2018/EVN

Tập đoàn điện lực Việt nam 

ngày 26/06/2018

8

Giấy phép quy hoạch – CV số 2817/GPQH

UBND tỉnh Bình Thuận 

ngày 10/07/2018

9

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 25 năm thành 50 năm – CV số 2603/QĐ-UBND

UBND tỉnh Bình Thuận 

ngày 27/09/2018

10

Hợp đồng mua bán điện 

Tập đoàn điện lưc Việt Nam

Ngày 18/10/2018

11

Quyết định phê duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy – CV số 3677/TD-PCCC

Phòng cảnh sát PCCC & CNCH ngày 19/10/2018

12

Thẩm định Thiết kế kỹ thuật 

Cục Điện Lực và Năng Lượng Tái Tạo ngày 28/01/2019

13

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 

UBND tỉnh Bình Thuận

ngày 08/04/2019

14

Ngày nhận giấy phép hoạt động điện lực

Cục Điều Tiết Bộ Công Thương

ngày 24/ 05/ 2019

15

Ngày vận hành thương mại 

Công ty Mua Bán Điện 

ngày 04/06/2019

 

Dự án Hồng Phong Mũi Né ( Mũi Né mở rộng )

Status - Đang phát triển
Technology - Điện mặt trời
MW - 62.0
Country - X. Hồng Phong, H. Bắc Bình
Location - Bình Thuận

View More Details
arrow
Đang phát triển
Điện mặt trời
62.0
X. Hồng Phong, H. Bắc Bình
Bình Thuận
Arrow Arrow
Dự án Mũi Né mở rộng
Hồng Phong Mũi Né 62 MWp

Hồng Phong Mũi Né 62 MWp (nằm trên xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận) Công ty Cổ phần Hồng Phong Mũi Né đầu tư dự án Mũi Né Mở Rộng và hiện nay có 62 ha đất.