Card image

16 Tháng Sáu, 2021

Ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

LỄ PHÁT ĐỘNG ĐỢT CAO ĐIỂM QUYÊN GÓP ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cùng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và sự đồng lòng, chung sức của toàn thể Nhân dân, tỉnh Bến Tre đã và đang kiểm soát tương đối tốt tình hình dịch Covid-19. Tuy nhiên hiện nay, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, lây lan nhanh và nguy hiểm, các lực lượng ở tuyến đầu như ngành Y tế, Quân đội, Công an, tổ nhân dân tự quản, tình nguyện viên… đang phải dốc sức ngày đêm đối mặt với khó khăn, nguy hiểm.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, để góp phần cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và tỉnh Bến Tre có thêm nguồn lực phòng, chống dịch, đặc biệt là mua vắc xin, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trong và ngoài tỉnh bằng tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng, hãy tích cực tham gia ủng hộ vật chất, tinh thần, ủng hộ kinh phí mua vắc-xin tiêm chủng cho nhân dân trong Tỉnh.

Ngày 15/06/2021, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam, tỉnh Bến Tre, Công ty TNHH Điện gió Sunpro-Bến Tre số 8 đã ủng hộ 200.000.000 đồng vào Quỹ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre cùng với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trong và ngoài tỉnh khác.

 

 

STARTING CEREMONY FOR SUPPORTING THE PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19

With the spirit of “fighting the epidemic like fighting the enemy”, along with the drastic and synchronous participation of all levels and branches, the Vietnam Fatherland Front, its member organizations and the consensus and joint effort of the whole People, Ben Tre province has been relatively well controlling the Covid-19 epidemic situation. However, at present, the epidemic is still complicated, spreading quickly and dangerously, frontline forces such as the health sector, army, police, self-governing people’s groups, volunteers… are having to work hard day and night to face difficulties and dangers.

Promoting the nation’s tradition of solidarity and mutual love, to contribute to the Party and State’s focus on the prevention and control of the Covid-19 epidemic and Ben Tre province to have more resources for epidemic prevention and control, especially buying vaccines. Please, the Vietnam Fatherland Front Committee of Ben Tre province calls on agencies, units, organizations, businesses, individuals, dignitaries, positions, followers of religions inside and outside the province with affection and responsibility. with the community, please actively participate in material and spiritual support, fund the purchase of vaccines and vaccinations for the people in the province.

On June 15, 2021, in response to the call of the Vietnam Fatherland Front Committee, Ben Tre province, Sunpro-Ben Tre Wind Power Company Limited No. 8 donated VND 200,000,000 to the Fund of the Vietnam Fatherland Front Committee of the province. Ben Tre together with other agencies, units, organizations, businesses, individuals, dignitaries, positions, followers of religions inside and outside the province.