Card image

6 Tháng Bảy, 2021

[Tập 18| Năng Lượng Xanh] ĐIỆN GIÓ VIỆT NAM TRƯỚC “GIỜ G”

Ngày 05/07/2021, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – HTV9 có buổi phỏng vấn với Tiến sĩ Hoàng Giang – Chủ tịch – TGĐ Công Ty TNHH MTV PE Việt Nam – Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Năng Lượng Sạch Việt Nam về chủ đề Điện gió trước “Giờ G”.

Mời mọi người cùng lắng nghe những quan điểm và chia sẻ của Tiến sĩ Hoàng Giang, cùng ông Nguyễn Hoàng Dũng – Trưởng phòng Năng Lượng Tái Tạo – CTCP Tư Vấn Xây Dựng Điện 3 – Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Điện Gió Và Mặt Trời Bình Thuận, trong Tập 18|Năng Lượng Xanh dưới đây.